Concursul național „Pledoarie pentru pedagogie”

Start date: 05/09/2020

End date: 31/10/2020

În contextul campaniei naționale „Pledoarie pentru pedagogie”, Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării lansează Concursul republican cu același generic „Pledoarie pentru pedagogie”.

 

Concursul are ca scop sporirea prestigiului profesiei de pedagog, precum și stimularea creativității managementului pedagogic.


Criterii de participare:

La concurs pot participa cadre didactice și cadre de conducere din instituțiile de  învățământ general și din instituțiile de învățământ profesional tehnic din republică.Participanții prezintă electronic materialele pentru participare la adresa electronică a ministerului : mecc@mecc.gov.md, până la data de 26 octombrie, ora 17:00.

 

Materialele includ:

 • oferta/cererea-tip de participare, anexa 1 la Regulament;
 • produs didactic în format digital (proiect de lecție/activitate extrașcolară, proiect educațional, portofoliu digital, website, animație, filmuleț, carte digitală, poster/Info grafic digital etc.);
 • mesaj video de maxim 60 de secunde în care participantul îşi prezintă viziunea pornind de la unul dintre genericele propuse:
   • Excelența nu are vârstă;
   • Experiența contează;
   • Pedagogia este calea vocației.
 • declarația pe propria răspundere privind originalitatea/autenticitatea proiectului de concurs, anexa 2 la Regulament.

 

 

Fondul de premiere: 

 • Premiului Mare – 10.000 (zece mii lei);
 • Premiul I –8000 (opt mii lei);
 • Premiul II – 6000 (şase mii lei);
 • Premiul III – 4000 (patru mii lei).;
 • Mențiune – 1000 (una mie lei).

 

Nu vor fi admise la concurs dosarele care nu au fost depuse în termenul stabilit și nu corespund prevederilor stipulate în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului, precum și a celor care sunt incomplete sau irelevante concursului prin  aspectul și conținutul lor. 

 

Detalii la adresele de e-mail: daniela.tirsina@mecc.gov.md (învățământ general)

eudochia.ceban@mecc.gov.md (învățământ profesional tehnic)

SIGN UP TO OUR NEWSLETTER
to be up to date about our upcomming events