PROGRAM DE INSTRUIRE PENTRU MEMBRII AISE „MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE” – Anul Limbilor Europene in Moldova 2017-2018

PROGRAM DE INSTRUIRE PENTRU MEMBRII AISE „MANAGEMENTUL PROIECTELOR EDUCAȚIONALE”

17/10/2021

INTRODUCERE

Îndepliniți sarcina introductivă și postați răspunsurile Dvs în comentarii: 

www.facebook.com/groups/platformeonline/posts/2919562435026546/

SESIUNEA # 1: CE ESTE UN PROIECT EDUCAȚIONAL?

SESIUNEA # 2: CUM FORMULĂM O PROPUNERE DE PROIECT?

SESIUNEA # 3: STUDII DE CAZ – EXEMPLE DE PROIECTE EDUCAȚIONALE 

SESIUNEA # 4: DIAGRAMA GANTT CA INSTRUMENT DE MANAGEMENT

SESIUNEA # 5: CUM ELABORĂM BUGETUL UNUI PROIECT EDUCAȚIONAL?

SESIUNEA # 6: STRATEGII PENTRU ELABORAREA UNUI PROIECT EDUCAȚIONAL COERENT, ECHILIBRAT ȘI CONVINGĂTOR

SCENARIUL UNUI PROIECT EDUCAȚIONAL

TITLUL PROIECTULUI  
DISCIPLINA  
VÂRSTA ELEVILOR IMPLICAȚI  
DURATA PROIECTULUI  
OBIECTIVELE PROIECTULUI  
ECHIPA DE IMPLEMENTARE ȘI RESPONSABILITĂȚILE CORESPUNZĂTOARE  
DIAGRAMA GANTT CA INSTRUMENT DE MANAGEMENT  
MODALITĂȚILE ȘI PLATFORMELE DE COLABORARE LA DISTANȚĂ  
ACTIVITĂȚILE ORGANIZATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 1.

2.

3.

4.

etc. 

BUGETUL PROIECTULUI  
PRODUSELE ELABORATE DE ELEVI LA FIECARE ACTIVITATE ȘI PRODUSUL FINAL  
MODALITĂȚI DE EVALUARE A ELEVILOR  
DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI  

SIGN UP TO OUR NEWSLETTER
to be up to date about our upcomming events