Proiectului de parteneriate transnaționale „Educație online fără hotare” februarie – mai 2021 – Platforme Educaționale Online

Proiectului de parteneriate transnaționale „Educație online fără hotare” februarie – mai 2021

28/01/2021

Cadrele didactice din Republica Moldova, România și diasporă sunt invitate să se înregistreze pentru a participa la cea de-a doua rundă a

Proiectului de parteneriate transnaționale

„Educație online fără hotare”

februarie – mai 2021

Inițiativa se ve desfășura în cadrul Proiectului „Educație online” implementat de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Primăria municipiului Chișinău www.educatieonline.md.

Activitatea în proiect valorează 8 credite (240 de ore de muncă în perioada februarie – mai 2021) și va fi evaluată în baza raportului final prezentat prin intermediul formularului de raportare online: https://forms.gle/82zrjKBAj6Wac7tq8 .

Cum arată structura de implementare a unui proiect?

Vă propunem câteva exemple de proiecte implementate în prima rundă: https://alem.aice.md/event/cele-mai-memorabile-rapoarte-educatie-online-fara-hotare/

Inițiativa îşi propune să:

 • sprijine dezvoltarea, transferul şi implementarea de practici inovatoare în educație prin intermediul platformelor web de comunicare la distanță
 • încurajeze implementarea de iniţiative educaționale comune cu scopul promovării, cooperării, ȋnvăţării reciproce şi schimbului de experienţă la nivel european
 • ofere posibilitatea instituțiilor educaționale din Republica Moldova și România să colaboreze la nivel transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând astfel rezultate tangibile.

Cine poate participa?

 • Pentru proiectele de parteneriat educațional la distanță „Educație online fără hotare” sunt eligibile instituțiile de învățământ preuniversitar publice şi private: grădiniţe, școli gimnaziale, școli speciale, școli de muzică, licee, colegii naționale/tehnice, școli profesionale, licee tehnologice și școli postliceale din Republica Moldova, România și diasporă.
 • Este încurajată participarea şi a altor organizaţii active din domeniul educaţiei, precum şi implicarea autorităţilor educative (inspectorate, direcții de învățământ) la nivel local, raional, municipal sau regional.

Obiectivele proiectului

 • Contribuirea la dezvoltarea unei educaţii de calitate
 • Încurajarea formării continue a cadrelor didactice și manageriale
 • Întărirea dimensiunii europene în educaţie
 • Facilitarea accesului transnaţional la resurse educative
 • Proromovarea dimensiunii interculturale a educaţiei
 • Promovarea cooperării şi mobilităţii în domeniul educaţiei
 • Încurajarea învăţământului deschis şi la distanţă
 • Încurajarea inovărilor în elaborarea materialelor pedagogice şi didactice
 • Utilizarea noilor tehnologii în educație

Ce fel de proiecte pot fi organizate?

 

 • Proiecte școlare și extrașcolare
 • Proiecte de tip învăţare
 • Proiecte de investigaţie sau cercetare
 • Proiecte de acţiune ecologică
 • Proiecte de tip rezolvare de probleme
 • Proiecte culturale
 • Proiecte civice
 • Proiecte de dezvoltare academică
 • Proiecte de dezvoltare personală


Cum pot fi înregistrate parteneriatele?

 1. Completați formularul de înregsitrare, iar noi vă vom propune lista de instituții pentru a alege partenerul potrivit: https://forms.gle/aYTaHxxgAwxvuWaeA
 2. După ce veți identifica partenerul potrivit din lista propusă, împreună cu acesta veți urma etapele corespunzătoare:

IMPORTANT!!!

Fiecare echipă compusă din cel puțin doi participanți va elabora propriul proiect, iar coordonatorii „Educație online fără hotare” vor oferi ghidare pas cu pas conform etapelor enumerate mai sus. Proiectele vor fi structurate în mod individual de fiecare echipă de parteneri după cum urmează:

 • Titlul proiectului
 • Cel puțin doi participanți, unul din Republica Moldova și unul din România / diasporă
 • Perioada de desfășurare februarie – mai 2021
 • Obiectivele și scopul proiectului
 • Etapele de implementare
 • Calendarul activităților (organizat pe săptămâni)
 • Modalitățile de evaluare a implicării elevilor
 • Prezentarea rezultatelor muncii elevilor
 • Evenimentul final (online sau offline): Facebook Live, conferință, forum, târg, expoziție virtuală de lucrări create de elevi, lecție publică / deschisă, etc.
 • Raportarea finală (completarea formularului electronic: https://forms.gle/82zrjKBAj6Wac7tq8)
 • Eliberarea certificatelor digitale în valoare de 8 credite (240 de ore de lucru).

Când se va desfășura inițiativa?

1 februarie  – 31 mai 2021

DATE DE CONTACT

educatieonline.chisinau@gmail.com

SIGN UP TO OUR NEWSLETTER
to be up to date about our upcomming events